0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

Month

Şubat 2022
  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA ECRİMİSİL Öncelikle ecri misil nedir bunu konuşmakta fayda vardır. Ecri misil temelde hakkı olmayan yeri/ taşınmazı kullanmış olan kimseye geçmişe dönük olarak kira ve kullanım bedelinin tazminat şeklinde tahsil edilmesine yönelik yapılan hukuki taleptir. Hukukumuzda çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Kamulaştırmasız el atma ise , idarenin, özel şahsa ait  taşınmazı kasıtla...
Devamını Oku
ADLİ PARA CEZALARI
Adli para cezaları hakkında  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına mahkeme karar verebilir ve siz bunu talep edebilirsiniz. Suçun kanunda öngörülen cezası seçenek yaptırım olarak adli para cezası ise yani hapis cezası veya adli para cezası ibaresi geçiyorsa kanunda  siz adli para cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyebilirsiniz.Hapis cezasından çevrilmiş bir adli para cezası varsa hükmün...
Devamını Oku
ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ 
Türk Ceza Kanununda adli para cezası şu şekilde düzenlenmiştir: (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yedi yüz otuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. (2) En az yirmi...
Devamını Oku
İcra Takibi Süreci Nasıl İşler
İcra Takibi Süreci Nasıl İşler? İcra takibi bir takip talebi ile başlayan ve en son borçlunun menkul kıymet yahut gayrimenkullerin satılmasına parasının alacaklar arasında paylaştırılmasına kadar uzayan bir süreçtir. İcra ve İflas hukukunun sıkı şekilci  bir yapısı olması nedeniyle icra takibi nasıl başlatıldığından, nasıl bitirildiğine kadar  her adımı kanun koyucu tarafından adım adım planlamıştır.Bu kapsamda...
Devamını Oku