0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

Blog

MİRASIN REDDİ VE MİRASTAN ISKAT

MİRASIN REDDİ VE MİRASTAN ISKAT

MİRASIN REDDİ VE MİRASTAN ISKAT (MAHRUM BIRAKMA ) Mirasın reddi, yani diğer bir deyişle reddi miras; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölen kişinin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi durumudur. Vefat Sonrası Miras Nasıl Reddedilir? Mirasın Hükmen ve Gerçek Reddi  Bir kişinin babası, annesi, amcası, dayısı […]

Zilyetlik Nedir?

ZİLYETLİK NEDİR?

ZİLYETLİK NEDİR? Bir hukuki terim olan zilyetlik  EŞYA HUKUKUNDA karşımıza çıkmaktadır. Türk medeni kanununda düzenlenmiştir.  Kelime anlamı olarak zilyetlik; sahibi kendisi olsun olmasın, bir malı kullanmakta olan, bir süredir elinde bulunduran kimse demektir. Hukuki olarak ise: zilyetlik fiili hakimiyet olarak adlandırılır. Fiili hakimiyeti elinde bulunduran kişiye de zilyet denir. Zilyet, mal üzerinde fiili hakimiyet bulunduran […]

CEZA YARGILAMASINDA DAVA DÜŞMESİ

CEZA YARGILAMASINDA DAVA DÜŞMESİ NE DEMEKTİR?  5271 S. Ceza Muhakemesi Kanunda yer almakta olan “Duruşmanın Sona Erme Sebepleri Ve Hüküm “ başlıklı 223/8  düzenlemesinde : “  Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup […]

Ecri Misil ve Haksız Miras

  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA ECRİMİSİL Öncelikle ecri misil nedir bunu konuşmakta fayda vardır. Ecri misil temelde hakkı olmayan yeri/ taşınmazı kullanmış olan kimseye geçmişe dönük olarak kira ve kullanım bedelinin tazminat şeklinde tahsil edilmesine yönelik yapılan hukuki taleptir. Hukukumuzda çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Kamulaştırmasız el atma ise , idarenin, özel şahsa ait  taşınmazı kasıtla […]

ADLİ PARA CEZALARI

ADLİ PARA CEZALARI 

Adli para cezaları hakkında  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına mahkeme karar verebilir ve siz bunu talep edebilirsiniz. Suçun kanunda öngörülen cezası seçenek yaptırım olarak adli para cezası ise yani hapis cezası veya adli para cezası ibaresi geçiyorsa kanunda  siz adli para cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyebilirsiniz.Hapis cezasından çevrilmiş bir adli para cezası varsa hükmün […]

ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ 

ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ 

Türk Ceza Kanununda adli para cezası şu şekilde düzenlenmiştir: (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yedi yüz otuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. (2) En az yirmi […]

İcra Takibi Süreci Nasıl İşler

İcra Takibi Süreci Nasıl İşler?

İcra Takibi Süreci Nasıl İşler? İcra takibi bir takip talebi ile başlayan ve en son borçlunun menkul kıymet yahut gayrimenkullerin satılmasına parasının alacaklar arasında paylaştırılmasına kadar uzayan bir süreçtir. İcra ve İflas hukukunun sıkı şekilci  bir yapısı olması nedeniyle icra takibi nasıl başlatıldığından, nasıl bitirildiğine kadar  her adımı kanun koyucu tarafından adım adım planlamıştır.Bu kapsamda […]

Turizm-Amaçlı-İkamet İzni Almak İçin Gerekli Evraklar

İkamet İzni

Turizm Amaçlı İkamet İzni Almak İçin Gerekli Evraklar İlk kez Turizm amaçlı ikamet izni başvurusu yapacak yabancılar ikamet izni almak için hangi evrakları hazırlamalı ? Göç  idaresinin e-ikamet sistemine girip ikamet izni başvurusu yaptıktan sonra randevu gününe kadar tarafınızdan istenilecek olan evrakları hazırlamanız gerekmektedir. Bu evraklar ve işlemler şöyledir: Yarım kapaklı pembe dosya içerisine pasaportunuzun […]

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARI

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARI

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARI Kira tespiti talebinde; kira tespiti davasını, taşınmazın maliki açabileceği gibi, taşınmazı kiralayan ya da kiracı da açabilir. Kira tespiti ancak kira sözleşmesinin varlığı halinde istenebilecektir. Kiralanan kiracı tarafından boşaltılmış olsa da boşaltma tarihine kadar kira parasının tespiti istenebilir. Türk Borçlar Kanunu madde 345’e göre, “Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman […]

İŞÇİLİK ALACAKLARI, HESAPLANMASI VE İŞ DAVALARI

İŞÇİLİK ALACAKLARI, HESAPLANMASI VE İŞ DAVALARI

İŞÇİLİK ALACAKLARI, HESAPLANMASI VE İŞ DAVALARI İşçilik alacağından doğan tazminatlara ilişkin dava açmak istiyorsanız Öncelikle bir arabulucuya başvurmak zorundasınız 2018 yılından itibaren işe iade ve işçilik alacaklarından doğan tazminatlara ilişkin taleplerinizde dava açmadan önce bu usül şartı getirildi. Bu aşamada arabuluculuk bir dava şartı olarak getirilmiştir. Arabulucuya başvuruyorsunuz arabulucu başvurusunda eğer taraflar (işveren veya işçi) […]