0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

Blog

HAKARET SUÇLARI VE CEZAİ YAPTIRIMLARI

HAKARET SUÇLARI VE CEZAİ YAPTIRIMLARI

HAKARET SUÇLARI VE CEZAİ YAPTIRIMLARI  Hakaret Suçu Nedir? Öncelikle hakaret suçu  ne olduğundan ve hangi hallerde hakaret suçunun söz konusu olabileceği konusunda kısa bir açıklama yapalım. Anayasamızda onur şeref ve haysiyet dokunulmazlığı koruma altına alınmıştır. Nitekim Ceza Kanunun 125. Maddesinde onur, şeref ve haysiyet dokunulmazlığına saldırıda bulunan kimselerin hakaret suçu işledikleri ve cezai yaptırıma maruz […]

Muris Muvazaası

MURİS MUVAZAASI  Muris muvazaası davası yargı pratiğimizde çokça karşılaştığımız bir dava türüdür. Bizim de ASA HUKUK olarak sıklıkla baktığımız bir davadır.  Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri yanıltmak kastıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına karşın, kendi aralarında hüküm ifade etmeyen bir sözleşme yapma konusunda anlaşmalarıdır. Muvazaanın miras bırakanın bazı mirasçılarından mal kaçırmak kastı ile yapılmış […]

TÜRK CEZA KANUNU UYARINCA UZLAŞTIRMA NEDİR?

TÜRK CEZA KANUNU UYARINCA UZLAŞTIRMA NEDİR?

TÜRK CEZA KANUNU UYARINCA UZLAŞTIRMA NEDİR? Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1). Kanunun önceki düzenlemesinde  ‘uzlaşma’ olarak ifade edilen maddenin hem başlığı hem de içeriği 6763 sayılı yasa ile 24.11.2016 tarihinde değiştirilmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre uzlaşma, […]

VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI

VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASI TAPU İPTALİ VE TESCİL

Vekaletin Kötüye Kullanılmasından Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil Davaları : Hepimizin malumu olduğu üzere hukuki işlemlerde güven ve iyi niyet esastır. Bütün hukuki işlemlerin temelini karşılıklı güven oluşturmaktadır. Güven esasının en somutlaşmış hali de vekalet sözleşmelerinde görülmektedir. Türk borçlar kanununda düzenlenmiş özel hukuk sözleşmelerinden birisi olan Vekalet sözleşmesi, Borçlar Kanunu 502 maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: […]

seri muhakeme usulü

SERİ MUHAKEME ‬USULÜ

7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiş bulunan yeni alternatif çözüm yöntemlerinden birisi de seri muhakeme usulü. Ceza Muhakemesi Kanununda 250. maddede düzenlenmiş olan seri yargılama usulünün amacı şüphelinin suçu kabul etmiş olması halinde  kendisi hakkında en düşük cezai yaptırımların uygulanmasıdır. Bir nevi etkin pişmanlığın farklılaştırılmış görünüşüdür denilebilmektedir. Bildiğimiz gibi Cumhuriyet Savcısı soruşturmayı yeterli delil elde […]

Basit yargılama usulü

BASİT YARGILAMA USULÜ NEDİR?

Basit yargılama usulü Ceza Muhakemesine yeniden kazandırılan bir yoldur. Daha önceki kanuni düzenlemede Hakimin Ceza Kararnamesi olarak yer almakta idi, fakat yeni CMK’da düzenlenmemişti. Şimdi ise alternatif çözüm yollarının sayısını arttırma bilinci  geliştikçe bu müessese yeniden hatırlandı. Kanunumuzun 251. Maddesinde yeniden düzenlenmiş ve geliştirilmiş hali ile yer almaktadır. Buradaki kural kısaca şöyledir: Cumhuriyet savcısı iddianameyi […]

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI NEDİR?

HAGB KARARI NEDİR?

Ceza Muhakemesi Kanununda 231. Maddede hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı düzenlenmiştir. Bu maddeye göre sanığa verilen ceza 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise gerekli kanuni koşulların sağlanması halinde (sanığın kabulü şartı ve mahkemede yeniden suç işlemeyeceği ve pişmanlığı doğrultusunda kanaat uyandırması, mağdurun veya kamunun zararını gidermiş olmak halleri dikkate […]

hapis cezası nedir

Hapis Cezasının Ertelenmesi

Hapis Cezasının Ertelenmesi, Kişinin cezaevine alınmasının amacı onun ıslah edilmesi ve tekrar topluma kazandırılmasıdır. Ve fakat ceza hukuku mantığına göre örneğin  3 ay 5 ay gibi süreyle kişi belirli sebeplerden dolayı ıslah edilemeyecektir.. Bu sebepledir ki Devlet bu kimseleri yargılamakta ve alınan hüküm ceza adli sicil kayıtlarına işlenmekte ama bu kimseler ceza infaz kurumuna alınmamaktadır. […]

İş Kazası

İş Kazası

Başlıklar: İş kazası nedir? İşçi iş kazasına uğramışsa ne yapması gerekir? İş kazasında kusur raporu İş kazasında ne kadar maddi ve manevi tazminat alınır? Destekten yoksun kalma tazminatı Covid-19 ölümleri iş kazası sayılabilir mi? İş Kazası Nedir? İş yerinde veya işin yürütülmesi yerinde veya durumunda meydana gelen yaralanma veya ölüme sebebiyet veren vücut bütünlüğünü ruhen […]