0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

Aile Hukuku

ASA HUKUK BÜROSU VE AVUKATLIK
aile hukuku
aile hukuku

Aile Hukukuna Dair

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, velayet, vesayet, mal paylaşımı, nafaka, ayrılık, evliliğin butlanı, evliliğin iptali,  evlat edinme, soy bağının kurulması ve diğer aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar ve işlemlere çözüm sunmaktayız. Aile avukatlığı ve özel işlemler için yetkili avukat olarak hukuki sorunları uzman kadromuzla çözmekteyiz.

Hiç arzu edilmese de, günümüz yaşam zorlukları sonucunda pek çok aile bölünüp parçalanmakta, eşler  ve hatta çocuklar birbirlerine karşı dava açar duruma gelmektedir. Bu tür davaların büyük çoğunluğu yasal haklar bilinmeksizin sadece kulaktan dolma bir takım bilgilere dayanılarak açılmakta ve maalesef telafisi imkansız hak kayıpları ile neticelenmektedir.

Ayrıca kayıtsız yaşam arkadaşlıkları da aile hukuku içinde yer almaktadır. Evlilik dışı yaşam arkadaşlığı, mevzuat hükümlerine göre herhangi bir hak bulundurmaz. Kayıtsız yaşam arkadaşlığında çocuk, evlilik içinde ya da evlilik dışında doğsa da eşit haklardan yararlanır.

Taşıyıcı annelik, aile içi şiddet, yapay döllenme ve çocuk kaçırma ve çocuk istismarı gibi çocuk hakları ve kadın hakları kapsamı altında yer alan konular da uluslararası sözleşmeler gereği iç hukukta düzenlenmiş olup Aile Hukukunu yakından ilgilendirir.

Aile hukuku kapsamında yer alan konular ve diğer bazı özel yasalar ile düzenlenmiş olan konular da aile mahkemelerinde görülmektedir. Aile mahkemesi yargıçlarının atanması esnasında, aile hukuku konusunda uzmanlığına ve evli ya da çocuklu olduğuna bakılır.

Aile Hukuku Konuları

 • Mal paylaşımda evlilik öncesi, çiftler arası anlaşma ve sözleşmeler
 • Evlilik sonrasında; mal paylaşımı, boşanma işlemleri ve katkı payı alacağı davalar
 • Çocuklar için evlilik sonrasında velayet ve velayetin değiştirilmesi için açılacak olan davalar
 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları
 • Evlilik iptali davaları
 • Tazminat ve nafaka davaları
 • Tarafların evlilik birliği içerisinde edindiği malların paylaşımına ilişkin işlemler ve Mal paylaşım davası
 • Babalık davaları
 • Velayet davaları
 • Soy bağı reddi için davalar

EVLENME NASIL GERÇEKLEŞİR?

Aralarında evlilik yasağı bulunmayan kimselerin birlikte Belediye’ye bağlı evlendirme dairesine başvuruları ile Belediye evlenmek isteyen çiftlerden belirli belgeler talep etmektedir. Bu belgeler şunlardır:

Bu belgelerin sunulması ve evlendirme için bir engel görülmemesi halinde verilen tarihte nikah işlemleri gerçekleştirilir. Türk Medeni Kanununa göre evlenme hukuken evlenme iradesinin evlendirme memuruna sözlü olarak beyan edildiği anda kurulmuş olacaktır.

BOŞANMA DAVASI SONUCUNDA HÜKMEDİLEN NAFAKA YALNIZCA KADINA TANINAN BİR HAK MIDIR?

4721 Sayılı Medeni yasa uyarınca boşanma davası neticesinde muhtaç duruma düşen kişi lehine nafakaya hükmedilir. Kanun uyarınca nafaka miktarı Hakim tarafından kişilerin ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak belirlenmektedir. Kanunda lehine nafakaya hükmedilen kimsenin kadın eş veya erkek eş olması önem arz etmez- belirleyici şart değildir.

NAFAKA ALACAĞI NASIL TAHSİL EDİLEBİLİR?

Dosya kapsamı ve kanundaki diğer özel şartlar saklı kalmak üzere nafaka alacağının tahsil edilebilmesi için gereken şartlar şunlardır:

 • Nafakaya ilişkin yerel mahkemeden bir karar alınması gerekmektedir.
 • İcra takibinin kesinleştirilmesi gerekmektedir.
 • Şikâyet 3 aylık zamanaşımı süresi içerisine yapılmalıdır.
 • İcra emrinin tebliği tarihinden şikayet tarihine kadar en az bir aylık sürenin işlemesi gerekmektedir.

VELAYET DAVASINDA NEYE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILIR?

Boşanmakta olan eşlerin müşterek çocuklarının velayeti konusunda boşanma kararını verecek olan Mahkeme görevlidir. Ancak boşandıktan sonra da haklı nedenler mevcut ise velayetin değiştirilmesi için dava açılabilmektedir. Velayet kendisine bırakılan tarafın veya çocuğun durumunda esaslı değişiklerin olması ve bu değişikliklerin süreklilik arz etmesi halinde de velayet değişimi talep edilebilmektedir.

Velayetin değişikliği talebinin Mahkemece haklı bulunması halinde bu yönde değişiklik kararı verilecektir. Yargıtayın yerleşmiş görüşüne göre 8 yaşının üstündeki çocukların görüşü alınmadan velayet konusunda karar verilmemelidir.

Çocuğun bedensel ya da zihinsel gelişimi açısından  aile içinde kalması çocuğa zarar verecekse hakim çocuğu anne ve babadan alabilir ve  bir kuruma ya da aile yanına verebilir.

Anne ya da baba deneyimsiz veya hasta olup velayet görevini tam olarak yerine getiremiyor ise, aynı zamanda çocuğa yeterli ilgiyi göstermiyor ve yükümlülüklerini  ağır bir şekilde savsaklıyor ise de mahkeme velayet hakkını kaldırır.

Velayet anne ya da babanın ikisinden de kaldırılırsa çocuğa vasi atanması söz konusu olacaktır. Velayet anne ya da babadan kaldırılmış olması halinde de anne ya da baba çocuğun nafakasını ödemek zorundadır fakat ödeyemez ise devlet bu giderleri karşılamakla yükümlüdür.

Size Yardım Edelim!

Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da aceleniz varsa hemen bizi arayın.

0312 220 21 44 / 0505 549 01 09

asahukuk36@gmail.com Pazartesi – Cuma 09:00-17:00