0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

İcra ve İflas Hukuku

ASA HUKUK BÜROSU VE AVUKATLIK
icra-iflas

İcra ve İflas Hukukuna Dair

İcra ve iflas hukuku borçlunun borcunu ifa etmemesi üzere başlatılan takip yollarını , şartları varsa iflas yolu ile sürdürülen yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Borçlunun borcunu ne şekilde ödemesi gerektiği, alacaklının alacağını ne şekilde tahsil edebileceği, mallarının nasıl haczedip parayı çevrilebileceği gibi konular bu hukuk dalını ilgilendirir. Konu ile ilgili işlemleri hukuki zeminde profesyonel şekilde yürütmekteyiz.

Öncelikle belirtilmelidir ki en iyi hüküm sulh olmaktır. Hiçbir hüküm yoktur ki sulh olmaktan daha değerli olsun. Bu meyanda öncelikli olarak gerek tarafların gerekse de avukatın ekseri olarak uzlaşma ile alacaklının alacağına kavuşması, borçlunun da borcunu ödemesine yardımcı olarak tahsili sağlanmalıdır. Tüm bu hukuki yolları deneyip başarılı olunmadıysa son çare olarak icra takibi başlatılmalıdır.

Alacaklının alacağına kavuşması ve borçlunun da borcunu devlet mahareti ile ödeyebilmesi amacıyla cebri icra hukukuna ihtiyaç duyulmuştur. İcra halk arasında ve uygulamada ilk duyulduğunda iyi bir izlenim bırakmasa da alacaklı tarafın alacağını tahsil için son güvencedir. İcra hukukuna konu olarak bazen çek, senet, bono, poliçe olarak adlandırılan kambiyo senetleri yani kıymetli evraklar yer alırken bazen de fatura, kira alacağı konu olabilmektedir.

Türk hukuk sisteminde şimdilik İcra Avukatı olmak veya herhangi bir alanda uzman olmak için yasalar çerçevesinde farklı bir ihtisas ve uzmanlık gerekmemektedir.

İcra İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerden Bazıları

 • Çek, bono, senet ve fatura alacağı tahsili,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Haciz işlemleri,
 • İcra takibi hazırlanması ve takibi,
 • İflas talep edilmesi ve takibi,
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
 • İhtiyati haciz kararı alınması ve takibi,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi,
 • Menfi tespit (icra takibi başlatıldıktan önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrılır.)
 • İstirdat davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması,
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi,
 • İtirazın İptali davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Senede bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi

Size Yardım Edelim!

Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da aceleniz varsa hemen bizi arayın.

0312 220 21 44 / 0505 549 01 09

asahukuk36@gmail.com Pazartesi – Cuma 09:00-17:00