0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

Hakkımızda

ASA hUKUK HAKKINDA

Tarihçemiz

ASA HUKUK BÜROSU VE AVUKATLIK; Ankara’da kurulmuş olup yerli ve yabancı müvekkillerine en iyi şekilde hizmet sunmayı hedeflemektedir,

Sözleşmeler Hukuku, Medeni Hukuk, Aile Hukuku, İş Hukuku, Fikri ve Sınai Hukuk, Mülkiyet Hukuku, Tıp ve Sağlık Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Şirketler Hukuku, Sigorta ve Taşıma Hukuku, Ticaret Hukuku, İmar Hukuku, Gayrimenkul Hukuk, İdare Hukuku, Tüketici Hukuku, Bankacılık Hukuku, İnşaat Hukuku Çalışma alanlarının önemli bir bölümünü oluşturmakta olup şirketlere ve şahıslara hukukun her alanında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlanmaktadır.  Her biri konusunda uzman avukatlardan oluşan tecrübeli ve yetkin kadromuzla hukuki danışmanlık ve avukatlık konusunda titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Büromuz uluslararası ve ulusal hukuka ilişkin online olarak da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Teknolojinin imkan sağladığı görsel ve işitsel en son iletişim teknolojilerini kullandığımızdan müvekkillerimiz, Dünya’nın veya ülkemizin neresinde olurlarsa olsunlar hizmetlerimizden yararlanabilmektedir.

Ofisimiz, dava takibinin yanı sıra, muhtemel ihtilafları en aza indirmek gayesiyle müvekkillerine dinamik ve etkili danışmanlık hizmeti de sunmaktadır çerçevesinde müvekkil ihtiyaçları tam ve eksiksiz tanımlanarak kaliteli bir hizmet sunumu ve esaslı bir çalışma anlayışı benimsenmiştir.

Asa Hukuk Bürosu ve Avukatlık; ortakları olan uzman avukatlar ile ülkemizdeki ticari şirketlere, gayrimenkul yatırımcılarına, inşaat şirketlerine ve Türkiye’de yatırım yapan yabancı şirketlere hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri vermektedir

Ticari şirketlere hukuk danışmanlığı, işçi sorunları, icra takipleri, alacakların tahsili ve ticari alacak davaları, vergi ve kamusal işlemler konusunda hizmet veren Büromuz, bu konuda geniş bir deneyim sahibidir. Büromuz ticari alacakların hızlı ve etkin biçimde tahsili ve tazminat davaları konularında iddialıdır.

Gayrimenkul yatırımcılarına, arsa sahiplerine ve inşaat şirketlerine; gayrimenkul alımı işlemleri, inşaat sözleşmeleri, imar ve yapılaşma işleri, kentsel dönüşüm ile gayrimenkul satışları konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri veren Asa Hukuk Bürosu; bu alanlarda gerekli davaların açılması ve açılan davalarda savunmaların üstlenilmesi gibi avukatlık hizmetlerini de vermektedir.

ASA HUKUK

ASA HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK

İlkemiz

“En doğru hukuk, bizi özgürlüğe ve adalete götürecek olan hukuktur.” Bu hukuka ulaşmanın yegane yolu ise etik hukuk kurallarını takip etmektir. Bunun yanında Yasalarla izin verilen çerçevesinde, Müvekillerimizin çıkarlarını koruyup, Savunmaktır.

Felsefemiz

Hukuka bakışımız etik ve erdemli görev bilincinin yansımasıdır. Etik, merkezine insanı alan bir kavramdır ve bireyler arası ilişkileri düzenlemeyi amaçlar

Başarının Anahtarı

Asa Hukuk olarak her türlü hukuki çalışmamızda özgür ,adil ve dürüst bir etik anlayışından beslenerek hangi kurallar içerisinde bu yolda yürünmesi gerektiğini keşfedip başarıyı elde ediyoruz.

Neyi Farklı Yapıyoruz

Müvekkillerimiz Neden Bizi Seçiyor?

BÜROMUZ ETKİN KADROSU VE YILLARA DAYANAN TECRÜBESİ İLE TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEKİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTEBİLMEKTEDİR. BÜROMUZDA ULUSLARARASI HUKUK DEPARTMANIMIZ İLE YABANCILAR HUKUKU VE TÜRKİYE’DEKİ ULUSLARARASI HUKUKTAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR İÇİN ÇÖZÜM ÜRETİLMEKTEDİR.
OFİSİMİZDE HER DEPARTMANIN BAŞINDA ALANINDA UZMAN AVUKATLARIMIZ TEKNOLOJİNİN SINIRLARINI KULLANARAK DÜNYANIN VE ÜLKEMİZİN NERESİNDE OLURSA OLSUN HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ VERMEKTEDİR.

HUKUK BÜROMUZ HIZLI VE ETKİN ÇALIŞMA PRENSİBİ İLE İLERLEMEKTE, HUKUKİ MESELELERİ SÜRÜNCEMEDE BIRAKMAMAKTADIR. BU PRENSİBİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN DE ÖZGÜN HUKUKİ ÇALIŞMA METOTLARI GELİŞTİRMİŞTİR.
GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE HUKUKA BAKIŞ VE UYGULAMA HER GEÇEN GÜN DEĞİŞMEKTE VE GELİŞMEKTEDİR. AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ VE ULUSAL- ULUSLARARASI HUKUKİ GELİŞMELERİ ETKİN TAKİP KABİLİYETİMİZ BİZİ MÜVEKKİLLERİMİZE KARŞI YENİ YOLLAR BULMAK KONUSUNDA ÖNE GEÇİRMEKTEDİR.
Büromuz; hizmetlerini Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde vermektedir.

0+
Danışmanlık
0%
Başarılı Vakalar
0+
Profesyonel Avukatlar

Sıkça Sorulan Sorular

Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Türk Hukuku’nda tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk düzenlenmemiştir. Aksine taraf ehliyeti olan herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ve ayrıca Yargıtay içtihatları ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için bu alanda özel eğitim görmüş bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir. Bu sebeple hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabilir.

Bundan ziyade hukuki işlemlerinizi yapmadan önce bir avukata danışmanız ileride karşılaşabileceğiniz hukuki sorunları önleyecek, işin mahkemeye intikal etmesi halinde uğrayacağınız zaman, emek ve maddi kayıplarınızın önüne geçecektir.

Diğer taraftan bir suçlamayla karşı karşıya kalan bir kişi, avukat tutma, avukatı varsa onu çağırma, avukat olmadan konuşmama, avukat tutacak maddi gücü yoksa kendisine avukat tayin edilmesini isteme hakkına sahiptir. Her soruşturmadan önce sanık veya şüpheliye bu hakkı hatırlatılmak zorundadır. Sanık veya şüpheli tarafından avukat talep edilmesi halinde barodan bir avukat görevlendirilir. Yine yasanın öngördüğü bazı zaruri hallerde de talep üzerine yine barolarca avukat tayini yapılmaktadır.

Avukatlık Ücreti Nedir?

Avukatlık mesleği bir serbest meslek faaliyetidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’ inci maddesinde serbest meslek faaliyetinin tanımı; “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”şeklindedir.

Avukatlar hukuk alanındaki bilgi ve tecrübelerini diğer insanların istifadesine sunarlar. Nasıl ki bir doktorun özel muayenehanesine gidildiğinde bir ücret ödemeniz gerekiyorsa avukat bürosuna gidip herhangi bir hukuki sorunla ilgili soru sorulduğunda veya vekâleten iş takibinde bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukata ücret ödenmesi aynı zamanda yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır.

Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukata ödenecek ücretin kapsamı avukat ve vekil eden arasında yapılacak sözleşme ile belirlenebilir. Ancak bu konuda sözleşme yapılmamış ise verilen ücretin hangi işleri kapsadığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenmiştir. Buna göre verilen ücret, sözleşmenin konusunu oluşturan işle ilgili kesin hüküm elde edilinceye kadar devam eden tüm iş ve işlemleri kapsamaktadır.

Sorularıma E-Posta Yoluyla Cevap Alabilir Miyim?

Sorularınız için mail adreslerini kullanabilirsiniz. Kısa ve basit sorularınıza yanıtlar en kısa sürede verilecektir. Ancak ayrıntılı bilgi istenilmesi halinde danışma, ücrete tabi bir danışma şekline dönüşeceğinden Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ile Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralları çerçevesinde size gerekli cevaplar verilecektir.

Telefonla Sorularıma Cevap Alabilir Miyim?

Genellikle telefonla danışma şeklinde bir uygulama olmamakla bir birlikte Salt hukuki mütalaa gerektirmeyen sorularınıza kısa cevaplar verilebilmektedir. Ancak bu yolla alacağınız bilgiler hiçbir zaman karşılıklı görüşmeler ile size sunulacak bilgilerin yerini tutmayacaktır. Bu nedenle ve avukatlık bürolarının randevusuz çalışmamaları sebebiyle öncelikle irtibat kurduğunuz avukatlık bürosundan yüz yüze görüşmek üzere bir randevu talebinde bulunmaz yararınıza olmaktadır.

Davalar Uzun Sürer Mi?

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2012 yılında bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama 202 gün almaktadır. Bu süre mahkemelere ve açacağınız davanın türüne göre değişiklik göstermektedir.

Yardım Edecek bir Avukat mı Arıyorsunuz?

Size Yardım Edelim! : 0312 220 21 41

asahukukofisi@gmail.com Pazartesi- Cuma 09:00-17:00

Bültene Kayıt Ol

Merhaba tanıştığımıza memnun oldum.

Her ay, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.