0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

İş Hukuku

ASA HUKUK BÜROSU VE AVUKATLIK
İş kazası tazminatınızı hesaplamak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

İş Kazası Tazminat Hesaplama

  .
  Cinsiyet

  Kusur Durumunuz

  Maluliyet Durumunuz

  .

  İş Hukukuna Dair

  İş Hukuku; 4857 sayılı yeni İş Kanunu ve iş kanununun uygulanması ve iş yerleri yönetmelikleri ve uygulamaları çerçevesinde İşçi ve işverenler için avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca davalar;

  İşyerleri hakkında açılan işe iade davaları Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, genel tatil günü çalışması, asgari geçim indirimi, dini ve milli tatil günlerinde yapılan çalışmalardan doğan alacaklar gibi tüm işçilik alacakları için açılan davalar. Bunun yanı sıra: İş kazası veya meslek hastalığının, maluliyet oranlarının tespiti davaları ve bu davalar uyarınca açılan destekten yoksun kalma, maddi ve manevi tazminat davaları, Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca açılan hizmet tespiti ve prim tamamlatma davaları.  İşçinin hatalı iş görmesinden doğan zararların giderilmesi için açılan tazminat davaları ve işçiye zararın rücu davaları; Asıl işveren ve alt (taşeron) işverene açılan sorumluluk davaları. Mobbing (psikolojik baskı) sebebiyle açılan iş sözleşmesinin feshi davaları ve iş hukukunda dava şartı olan hususlarda arabuluculuk hizmetlerinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetimizi tecrübe ve bilgi birikimimizle müvekkillerimize sunmaktayız. İş Hukuku

  İş Hukuku Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleriz

  • İşe İade Davası
  • Kıdem Tazminatı Alacağı Davası
  • İhbar Tazminatı Alacağı Davası
  • Fazla Mesai Alacağı Davası
  • Hizmet Tespit Davası
  • İş Kazaları
  • Kötü Niyet Tazminatı Davası
  • İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları
  • Toplu İş Sözleşmeleri
  • ——————————————–
  • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
  • İş sözleşmesinin sona erme safhasında fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde bilgilendirme yapılması
  • Sendikal mevzuat temelinde danışmanlık hizmetinin sunulması
  • Şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması
  • Kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin dava açılması ve dava sürecinin takip edilmesi
  • Mobbing ve kötü niyet davasının açılması ve dava takibi
  • İşe iade davasının açılması ve takibi
  • İş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza davaları
  • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme yapılması
  • İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm uyuşmazlıklarla ilgili dava açılması işlerine bakarlar.
  • İş davası avukatı uyuşmazlık halinde dava açılması, takibi ve neticelendirilmesi safhalarında işçi ya da işveren temsilcisi olarak yer alır.

   

  KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

  Kıdem tazminatı, işverenin işçisine kanuni koşulların sağlanmasıyla çalıştığı süre boyunca hak kazandığı  kıdeminin karşılığı olan bedelin ödenmesidir. İşçi sadakatle uzun sürelerdir emek verdiğinden dolayı sürekli ve düzenli çalışmasının karşılığı olarak değerlendirilebilir. Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı ücrete yol, yemek, sosyal yardım (eğitim, konut vs.) gibi haklar da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir.

  KIDEM TAZMİNATININ ŞARTLARI NELERDİR?

  1-) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre İşçi Olmak

  2-) Bir Yıl Çalışma Şartı

  3-) Haklı Fesih Şartı

  FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ HAKLI FESİH NEDENİ MİDİR?

  İşçinin iş sözleşmesini, ücretlerin ödenmemesi nedeniyle feshettiğinin tespitine halinde , 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesine göre, “ücretin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesinin” işçi yönünden haklı fesih sebebidir.

  COVİD 19 SALGINI NEDENİ İLE DÜZENLENEN KISA ÇALIŞMA DÜZENİNE GEÇMEK İSTEMEYEN İŞÇİ İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI SEBEPLE FESHEDİLEBİLİR Mİ?

  Kısa çalışma talebi, sözleşmenin ana yükümlülüklerini değiştiren esaslı bir değişikliktir. Esaslı değişiklik olduğu durumlarda işçinin muvafakati gerekmektedir. Ancak kısa çalışma istisnai bir durumdur. Kısa çalışma istisnai bir durum olduğundan işçinin muvafakatine gerek olmamakla birlikte geçerli sebebin varlığı gerekir. Kısa çalışma yapılıp yapılamayacağı İŞKUR ve/veya Bakanlık tarafından uygun bulunur ve onaylanırsa geçerli bir sebebin varlığı kabul edilecektir.

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 08/07/2013 tarihli bir ilamında “…Kısa çalışma sistemine geçilmesi kanundan kaynaklı olup, İş Kanunun 22. maddesinde düzenlenen iş şartlarında esaslı değişiklik şartları gerçekleşmediğinden kıdem tazminatının reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir..”(Y9HD., 08.07.2013, E. 2011/26182, K. 2013/20765) demek suretiyle iş şartlarında esaslı değişiklik olmadığına ve işçinin iş akdini feshetmesinin haksız fesih olacağına hükmetmiştir.

  Size Yardım Edelim!

  Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da aceleniz varsa hemen bizi arayın.

  0312 220 21 44 / 0505 549 01 09

  asahukuk36@gmail.com Pazartesi – Cuma 09:00-17:00