0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

SÖZLEŞMELER HUKUKU

ASA HUKUK BÜROSU VE AVUKATLIK
sözleşme

Sözleşmeler Hukukuna Dair

Sözleşmeler Hukuku: Gerçek ve tüzel kişilerin birbirleri ile yaptığı sözleşme ikili ilişkilerle ilgili her türlü uyuşmazlık ve danışmanlık hizmetini uzman kadromuz ile müvekkillerimize sunmaktayız. Detaylı ve tüm sorularınıza cevap ve sorunlarınıza çözüm bulabileceğiniz hizmeti sağlamaktayız.

Sözleşme, en az iki taraf tarafından bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarından meydana gelen hukuki işlemdir. Sözleşme kapsamında taraflar borçlu ve alacaklı olarak nitelendirilir. Yapılan sözleşmelerde mutlaka en az bir borçlu ve bir adet alacaklı olur. Alacaklı ve borçlu sayısı birden çok da olabilir. Karşılıklı iradelerin uyuşması halinde sözleşmeler geçerli olur. Anayasamızda da sözleşmelerden bahsedilmiştir. Anayasanın 48. maddesinde “çalışma ve sözleşme hürriyeti” konusundan bahsedilir. Her birey çalışma ve sözleşme yapma hürriyetine sahiptir.

Sözleşmeye taraf olanlar istedikleri şekilde sözleşmeyi düzenleme özgürlüğüne sahiptir. Ancak, kanunun emredici hükümlerine aykırı düzenleme getirilemez. Sözleşme özgürlüğünün de sınırları vardır. Kişilik haklarına, ahlaka, hukuk kurallarına aykırı konuları barındıran sözleşmeler geçersizdir. Türk hukukunda sözleşme hukuku diye özel bir kanun yoktur. Sözleşme hukuku diye bir dal olmamasına rağmen tüm hukuk dallarında sözleşmelerden bahsedilmiştir. Sözleşme hükümleri, sonuçları ve yaptırımları ile alakalı pek çok hüküm bulunur. Bu hükümler çeşitli kanunlara yayılmıştır. Özellikle, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda, Ticaret Kanunu’nda, İş Kanunu’nda, Tüketici Kanunu’nda özel olarak yer verilen bazı sözleşme türlerine rastlarız.

Günümüzde en çok kullanılan sözleşme tipleri şunlardır:

Satış sözleşmesi
•    Geri alım sözleşmesi
•    Ödünç sözleşmesi
•    Pazarlamacılık sözleşmesi
•    Evlilik sözleşmesi
•    Kefalet sözleşmesi
•    Kredi sözleşmesi
•    Komisyon sözleşmesi
•    Evlat edinme sözleşmesi
•    Gizlilik sözleşmesi
•    Factoring sözleşmesi
•    Garanti sözleşmesi
•    Rehin sözleşmesi
•    Karz sözleşmesi,
•    İpotek sözleşmesi
•    Adi ortaklık sözleşmesi
•    Tüketici sözleşmesi
•    Kira sözleşmesi
•    Eser sözleşmesi
•    İş sözleşmesi
•    Hizmet sözleşmesi
•    Miras taksim sözleşmesi
•    Ticari (mal) alım-satım Sözleşmesi
•    Dağıtım sözleşmesi
•    Acentelik sözleşmesi
•    Franchising sözleşmesi
•    Taşıma sözleşmesi,
•    Sigorta sözleşmesi
•    Vekalet sözleşmesi
•    Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
•    Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
•    Bağışlama sözleşmesi
•    Ön alım sözleşmesi
•    Takas sözleşmesi
•    Araç satım sözleşmesi

SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ NE DEMEKTİR?

Bireyler sözleşme yapmak ve yapmamak konusunda; istedikleri sözleşmeye taraf olmak konusunda tamamen özgürdürler. Sözleşme tipini seçmek ve sözleşmeden ayrılmak konusunda serbesttir. Sözleşmenin hangi şartlarda sonlanacağını belirleme ve diğer tarafın zararlarını karşılama, ya da belirlenmiş olan cayma tazminatı veya cezai şart ve sair sonuca bağlı hüküm saklı kalmak üzere,  tek taraflı olarak son verme özgürlüğü vardır.

Ayrıca, sözleşme yapacağı kişileri de seçme özgürlüğüne sahiptir. Bu durumun tek bir istisnası vardır. Kamu hizmetinden faydalanmak isteyenler mecburi olarak bazı kurumlar ile sözleşme imzalar.

Yukarıda da belirtildiği üzere, sözleşmenin içeriğini belirlemede tamamen özgür değillerdir. Türk Borçlar Kanunu’nun 6. Maddesinde “ Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilir”. Türk Borçlar Kanununun 27. Maddesinde kanunun belirlediği sınırların ne olduğuna işaret edilmiştir. Buna göre; Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Başka bir deyişle, bu tür sözleşmeler yapılamaz, yapılmış ise dahi geçersizdir.

KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ DEPOZİTO NEYİ İFADE EDER?

Kira sözleşmelerinde bazı hallerde taraflar depozito borcu konusunda anlaşmış olabilirler. Depozito hukukta güvenceyi ifade eder. Güvence miktarı 3 aylık kira bedelini aşmamalıdır. Güvence para veya kıymetli evrak olarak düzenlenmiş olabilir. Para olarak verildiyse, bu para vadeli bir mevduat hesabında değerlendirilmesi gerekir. Kıymetli evrak olarak verildiyse, bu kıymetli evrakın bir bankada depo edilmesi gerekir.

Depozito bedelinin yatırıldığı banka, kiraya verenin kira sözleşmesinin sonlanmasından sonraki 3 üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini yazılı olarak bildirmez ise kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.

KİRACIMI NASIL TAHLİYE EDEBİLİRİM?

Kiranın tahliye edilmesini Türk Borçlar kanunu belirli tahliye sebeplerine bağlamıştır. Kiracının tahliyesi ancak kanundaki sebeplerden birinin varlığı halinde söz konusu olabilmektedir. Sebep olmaksızın kiracının mahkeme kanalı ile tahliye edilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda kiracınız kirasını ödemiyorsa ya da kiralananın kullanımı konusunda sorun var ise, konut ya da iş yeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın boşaltılması gerekiyorsa ve 6098 sayılı kanunda yer alan diğer sebeplerin varlığı halinde kiracının tahliye edilmesi mümkün olacaktır. Ancak kanun kiracının tahliye edilmesinde mahkeme öncesi ve mahkeme sürecinde sıkı kuralları uyguladığı ve aradığı için tahliye konusunda alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

SÖZLEŞME TÜRLERİ NELERDİR?

Sözleşme özgürlüğü çerçevesinde kanuni sınırlar dahilinde her çeşit sözleşme kurulması mümkündür.  Bazıları şöyledir:
•    Geri alım sözleşmesi
•    Ödünç sözleşmesi
•    Pazarlamacılık sözleşmesi
•    Evlilik sözleşmesi
•    Kefalet sözleşmesi
•    Kredi sözleşmesi
•    Komisyon sözleşmesi
•    Evlat edinme sözleşmesi
•    Gizlilik sözleşmesi
•    Factoring sözleşmesi
•    Garanti sözleşmesi
•    Rehin sözleşmesi
•    Karz sözleşmesi,
•    İpotek sözleşmesi
•    Adi ortaklık sözleşmesi
•    Tüketici sözleşmesi
•    Kira sözleşmesi
•    Eser sözleşmesi
•    İş sözleşmesi
•    Hizmet sözleşmesi
•    Miras taksim sözleşmesi
•    Ticari (mal) alım-satım Sözleşmesi
•    Dağıtım sözleşmesi
•    Acentelik sözleşmesi
•    Franchising sözleşmesi
•    Taşıma sözleşmesi,
•    Sigorta sözleşmesi
•    Vekalet sözleşmesi
•    Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
•    Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
•    Bağışlama sözleşmesi
•    Ön alım sözleşmesi
•    Takas sözleşmesi
•    Araç satım sözleşmesi

Size Yardım Edelim!

Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da aceleniz varsa hemen bizi arayın.

0312 220 21 44 / 0505 549 01 09

asahukuk36@gmail.com Pazartesi – Cuma 09:00-17:00