0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

Ticaret Hukuku

ASA HUKUK BÜROSU VE AVUKATLIK
ticaret

Ticaret Hukukuna Dair

Ticaret Hukuku: Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Sigorta Hukuku. Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Banka Hukuku olmak üzere ticari uyuşmazlıkların, ticari şirketlerin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili uyuşmazlıklarda hukuki hizmet sunmaktayız.

Ticaret hukuku kapsamında yer alan yönetmelikler ve yasalar, kişilere sunduğu haklar ile davaların genel çerçevesini belirler. Bu çerçevede bir gelişim içerisinde olmak, davanın sonucunda doğrudan etki edeceği için, avukatlık hizmetimiz çerçevesinde sizlere verdiğimiz hizmetlerde devamlılığa oldukça önem veriyoruz. Bunun yanında, hizmetimiz için davanın detaylarını sizlerden öğrenerek, hangi durumlarda, ne şekilde hareket etmemiz gerektiğini planlamaktayız. Hal böyle olunca, çok daha iyi bir sonuçla karşılaşılabilir, davanın devamlılığı bu şekilde sürdürülebilir.

Ticaret hukukunun kendi içerisinde bulunduğu sınıfları ile ilgili pek çok açılan dava ve bu davalar sonucunda kayıplar ortaya çıkabilir. Ancak bunların oluşmaması ve davanın devamlılığının irdelenmesi için, öncelikli olarak dava ile ilgili gerekli olan bilgilere sahip olmak, ticaret hususlarını irdelemek önemlidir. Avukatlık hizmetimiz ile bu değerlendirmeleri etkin bir şekilde yerine getirerek, avukatlık hizmetinde talep ettiğiniz tüm hususlarda sizlere yardımcı oluyoruz. Diğer detayları da bizlere ulaşarak genel itibari ile öğrenebilirsiniz.

Hizmet Sunduğumuz Ticaret Hukuku Meseleleri

 • Yerli ve yabancı müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 •  Ticaret adı ve işletme ünvanı işlemleri, ticaret ünvanının korunması ve ünvana tecavüze karşı hukuki koruma
 • Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili
 • Ortakların kişisel alacaklarının takibi
 • Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar
 • Sermaya artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini
 • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri
 • Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü
 • Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili
 • Hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı
 • Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi
 • Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi
 • Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri
 • Ceza gerektiren fiiller karşısında şirket ortaklarına savunma avukatı olarak hukuki destek verilmesi

KAMBİYO SENETLERİNİN KAYBI DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

KAMBİYO SENETLERİNİN KAYBI DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

Senedin elden çıkmış olması, kullanılamaz hale gelecek kadar tahrip edilmiş olması ve benzeri durumlar Ticaret Yasasımda düzenlenmiştir.

Her şeyden önce senedi kaybeden kimse ödeme yasağı kararı almalıdır. Bu sayede sentten doğan hakların kaybına engel olunur.

Bu aşamadan sonra kıymetli evrakın elinde bulunduran kimsenin bilinmesi ve bilinmemesi ihtimallerine göre iki şekilde hareket edilecektir:

. Kıymetli evrakı elinde bulunduran üçüncü şahsın kim olduğu biliniyorsa:

Bu durumda kıymetli evrakı elinden çıkmış kimse bu üçüncü şahıs aleyhine ‘’istirdat davası’’ açması gerekecektir.

 1. Kıymetli evrakın kimin yedinde bulundurduğu bilinmiyorsa:

Kıymetli evrakın kimin elinde bulunduğunun bilinmesi mümkün değilse başka bir ifade ile kimse kıymetli evrakın kendi rızası dışında elinden çıktığı iddiasında ise TTK hükümlerine göre ‘’İptal Davası’’ açılması gerekecektir.

Bu süreçlerin avukatla takibi önemli ve elzemdir.

TİCARİ ŞİRKETLER NASIL KURULUR

Hukuken Ticari şirketler tescil ile kurulur. Gereken iki tescil işlemi var: İlgili Ticaret Odası’na kayıt yaptırmak ve ilgili Vergi Dairesinden mükellefiyet açtırmak.

HUKUKEN KİME TACİR DENİR?

Tacir, bir ticari işletmeyi kendi adına işleten kişidir. Ticari işletme ise: “esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme” olarak Türk Ticaret Kanun’unda (“TTK”) tanımlanmıştır.

Bu tanımlar ışığında, tacirin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef edinmiş, devamlı ve bağımsız bir işletmeyi işleten kişi olduğunu söyleyebiliriz.  Tacir olmanın belli hüküm ve sonuçları vardır. Hukuken tacir bilmekle yükümlü kimsedir. Her türlü işlemi ticari iş sayılır, iflasa tabidir.  Ücret ve faiz isteme hakkına sahiptir.

TİCARİ DEFTERLER DELİL MİDİR?

Ticari defterler Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca lehe ve aleyhe delil olarak değerlendirilebilmektedir. Kanunun düzenleniş esaslarına dikkat edildiğinden kanuna aykırı olarak gerçek dışı düzenlenmiş ticari defterler düzenleyen aleyhine delildirler.

Size Yardım Edelim!

Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da aceleniz varsa hemen bizi arayın.

0312 220 21 44 / 0505 549 01 09

asahukuk36@gmail.com Pazartesi – Cuma 09:00-17:00