0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

İdare Hukuku

ASA HUKUK BÜROSU VE AVUKATLIK
idare

İdare Hukukuna Dair

İdarenin kuruluş ve işleyişi ve bireylerle ilişkisinin düzenlendiği idare hukuku kamu hukuku dalıdır. Kamu hukukundan ve kurumların bireylerle ilişkinlerinden doğan uyuşmazlıklarda hukuki danışmalık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Bireylerin ve şirketlerin günlük yaşam ve iş hayatında İdarenin hukuki dayanaktan yoksun idari işlemleriyle karşılaşması söz konusu olabilir. İdare hukukunun temel ilkelerinden biri idarenin her türlü işleminin hukuki dayanağının bulunması ve bu dayanağın var olup olmadığının yetki, görev, zaman, şekil bakımından yargının denetimine açık olmasıdır. Yine birey ve şirketlerin kazancının bir kısmının devlet tarafından vergi olarak alınması söz konusu ise de, bu vergilendirmenin gereğinden fazla olup olmadığı, hukuku uygun olup olmadığı gerek ulusal mahkemeler düzeyinde, gerek Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde denetime açıktır.

Asa Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, şirketlerin idari ve vergi hukuku alanında sorunlarla karşılaşmaması amacına yönelik olarak konusunda uzman vergi danışmanları ve gümrük vergisi müşavirleriyle birlikte önleyici danışmanlık hizmeti sunduğu gibi, bireylerin idare ve vergi hukunda karşılaştıkları problemlerin hukuki alanda çözümü, idari işlemin iptali, vergi uyuşmazlıklarının uzlaşma veya yargısal yollarla çözümü hususunda danışan ve müvekkillerine sektörel ve hukuksal hizmet sağlamaktadır.

Sigorta Hukuku

İdari Dava Türleri

 • Kamulaştırma Davaları.
 • Meslekten İhraç.
 • Polis Okulu Mülakat Davaları
 • Tayin Davaları.
 • İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle Açılacak Tam Yargı( Tazminat) Davaları
 • Memur Davaları.
 • Disiplin Davaları
 • Polis Okulu Sağlık Davaları
 • Askeri Lise Davaları.
 • Memur Emekliliği İle İlgili Davalar.
 • Terör Mevzuatından Doğan Tazminat İdari Davalar.
 • Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Davaları
 • Görevden Çıkarma Davaları
 • Açıktan Atama, İlk Atama, Atanmama, Aday Memur İken İlişik Kesme İşlemlerinin İptaline İlişkin  İdari Davalar,
 • Malpraktis Davaları
 • İmar Plan Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar.
 • İmar Plan Tadilatı ve Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar.
 • İmar Planlarında Arsa ve Arazi Düzenlemesine ilişkin işlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar).
 • İmar Yıkım ve İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar.
 • İmar Affından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları.
 • Görevden Uzaklaştırma
 • Maden Davaları.
 • Enerji Davaları.
 • Sağlık Sebebiyle Öğrencilik ve Memurluktan Atılma Davaları
 • İdari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar.

Size Yardım Edelim!

Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da aceleniz varsa hemen bizi arayın.

0312 220 21 44 / 0505 549 01 09

asahukuk36@gmail.com Pazartesi – Cuma 09:00-17:00