0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

Month

Ekim 2021
MURİS MUVAZAASI  Muris muvazaası davası yargı pratiğimizde çokça karşılaştığımız bir dava türüdür. Bizim de ASA HUKUK olarak sıklıkla baktığımız bir davadır.  Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri yanıltmak kastıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına karşın, kendi aralarında hüküm ifade etmeyen bir sözleşme yapma konusunda anlaşmalarıdır. Muvazaanın miras bırakanın bazı mirasçılarından mal kaçırmak kastı ile yapılmış...
Devamını Oku
TÜRK CEZA KANUNU UYARINCA UZLAŞTIRMA NEDİR?
TÜRK CEZA KANUNU UYARINCA UZLAŞTIRMA NEDİR? Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1). Kanunun önceki düzenlemesinde  ‘uzlaşma’ olarak ifade edilen maddenin hem başlığı hem de içeriği 6763 sayılı yasa ile 24.11.2016 tarihinde değiştirilmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre uzlaşma,...
Devamını Oku
VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI
Vekaletin Kötüye Kullanılmasından Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil Davaları : Hepimizin malumu olduğu üzere hukuki işlemlerde güven ve iyi niyet esastır. Bütün hukuki işlemlerin temelini karşılıklı güven oluşturmaktadır. Güven esasının en somutlaşmış hali de vekalet sözleşmelerinde görülmektedir. Türk borçlar kanununda düzenlenmiş özel hukuk sözleşmelerinden birisi olan Vekalet sözleşmesi, Borçlar Kanunu 502 maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:...
Devamını Oku
seri muhakeme usulü
7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiş bulunan yeni alternatif çözüm yöntemlerinden birisi de seri muhakeme usulü. Ceza Muhakemesi Kanununda 250. maddede düzenlenmiş olan seri yargılama usulünün amacı şüphelinin suçu kabul etmiş olması halinde  kendisi hakkında en düşük cezai yaptırımların uygulanmasıdır. Bir nevi etkin pişmanlığın farklılaştırılmış görünüşüdür denilebilmektedir. Bildiğimiz gibi Cumhuriyet Savcısı soruşturmayı yeterli delil elde...
Devamını Oku